-->
Search here and hit enter....
ads here

Học tiếng Pali với kinh Pháp Cú

advertise here

Công cụ học tiếng Pali cùng với Kinh Pháp Cú (Learn Pali with Dhammapada) với nội dung được thiết kế từ quyển “Dhammapada – Phân tích từ ngữ Pali” của Tỳ Khưu Đức Hiền, cùng sự hỗ trợ của sư Pali Nissaya, và phần tài liệu âm thanh từ trang web ccbs.ntu.edu.tw.

Chức năng chính của công cụ:

– Giúp người học hiểu cách thành lập từ trong tiếng Pali.

– Luyện nghe tiếng Pali với các đoạn văn Pháp Cú.

– Luyện phát âm tiếng Pali với các từ vựng có sẵn âm thanh.

Video

Download

Download

Hướng dẫn sử dụng

* Bổ sung âm thanh cho từ vựng

Phiên bản trên store chỉ có phần âm thanh cho từ vựng (từ bài 1 – 20), để bổ sung âm thanh cho toàn bộ các bài trong Kinh Pháp Cú bạn tiến hành như sau:

– Download phần âm thanh từ link: https://drive.google.com/open?id=0B1ZbNwdTkR6XRkIwWlNXeXJQTzQ

– Giải nén tất cả file đến thư mục word, tại địa chỉ “sdcard/palistudyreading/html”

– Hoặc bạn có thể tải bản full từ link này: https://drive.google.com/open?id=0B1ZbNwdTkR6Xb1FETkdPTDR0X3c

* Lưu ý: Một số bài từ 40 về sau phần từ vựng bị thiếu sẽ nhanh chóng được cập nhật.

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()