-->
Search here and hit enter....
ads here

Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt - Tummo Spell 2019

advertise here
Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt Tummo Spell được phát triển từ năm 2014. Từ nền tảng cơ bản desktop, với nhiều khó khăn trong quá trình thiết kế, đến phiên bản 4.0 Tummo Spell đã trở thành Add-ins kiểm tra chính tả tiếng Việt duy nhất còn tồn tại hiện nay.
Cách thức hoạt động

Cách thức kiểm tra chính tả của phần mềm Tummo Spell được thực hiện dựa trên một từ điển chứa danh sách các từ đúng. 

Do nhân lực có hạn nên danh sách từ vựng trong phiên bản hiện tại chỉ có các từ phổ thông, nghĩa là nếu người dùng sử dụng công cụ để kiểm tra những văn bản có đặc thù về chuyên môn thì cần phải bổ sung thêm danh sách từ mới.

Trong quá trình kiểm tra, khi bạn bấm vào nút Bỏ qua thì từ vựng mới mặc định sẽ được thêm vào từ điển người dùng.

Tệp từ điển người dùng (user.dic) được lưu trữ tại thực mục My Document\Tummo Spell 2019 Addins\user\

Đặc điểm nổi bật của phần mềm kiểm tra chính tả Tummo Spell

- Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt Tummo Spell được thiết kế để hoạt động offline nên bạn hoàn toàn yên tâm về tốc độ kiểm tra cũng như việc bảo vệ an toàn văn bản của bạn.
Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt do được tích hợp cùng Word nên vô cùng tiện lợi trong quá trình rà soát lỗi văn bản.

Yêu cầu hệ thống:

– Máy tính cần phải cài đặt sẵn Word phiên bản từ 2007 đến 2016;

Video

* Download


Version 3.0.1
Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()