-->
Search here and hit enter....
ads here

Từ điển Phật học

advertise here


Từ điển Phật học Tummo Buddhist được thiết kế dựa trên nguồn dữ liệu của các từ điển Phật học nổi tiếng như: từ điển Phật học Phật Quang, từ điển Huệ Quang, từ điển Đạo Uyển, Tam Tạng Pháp Số...
Với Tummo Buddhist Android, bạn sẽ mang theo một chiếc từ điển Phật học bỏ túi, tiện tra cứu mỗi khi rảnh rỗi.
Chức năng nổi bật
- Công cụ sẽ giúp bạn nhanh chóng tra cứu những thông tin về Phật học
- Chỉ bằng cách nhập một từ khóa để tìm kiếm, Tummo Dictionary sẽ giúp bạn trải nghiệm sâu hơn, tích lũy nhiều hơn kiến thức Phật học nhờ vào các liên kết từ vững bên trong từ điển.
- Ngoài ra, bạn còn có thể tra cứu từ theo danh sách sẵn có.
- Cùng với chức năng liên kết bên trong từ điển, người dùng sẽ nhanh chóng truy tìm các từ vựng có liên quan.
Download

Screenshot

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()