-->
Search here and hit enter....
ads here

Add-ins tra từ điển trên Office Word

advertise here

Tummo Dictionary for Word là công cụ Add-ins, giải pháp giúp người dùng tra từ điển ngay trên Microsoft Word mà không dùng một ứng dụng bên ngoài. Hơn nữa, khi công việc cần thiết, bạn có thể dùng Tummo Dictionary tạo ra một từ điển riêng cho mình. Ví dụ: Bạn có thể tạo ra các ghi chú cá nhân, các bài viết sưu tập... và tìm kiếm tra cứu nó như một từ điển.

Đặc điểm phiên bản

- Version 1.0.5.2017
- Công cụ Add-ins tích hợp từ Word 2007 đến Word 2016

Điểm nổi bật

- Chỉ cần click chuột vào từ cần tra và KHÔNG CẦN GÕ BẤT CỨ THỨ GÌ
- Tự NHẬN DIỆN CỤM TỪ
- Tối ưu hóa tìm kiếm,
Ví dụ với cụm từ "standby time" có trong một câu, thay vì tìm lần lượt là "standby" và "time". Với công cụ Tummo, bạn chỉ cần double click vào một trong hai từ có liên quan. LẬP TỨC công cụ sẽ trả về kết quả tối ưu nhất "standby time".
Phiên bản hiện tại công cụ hỗ trợ 3 cụm từ
- Và tiếp theo là GIẢI PHÁP CHO TIẾNG VIỆT
- Trong câu tiếng Việt, một từ đơn âm ít khi biểu thị ý nghĩa rõ ràng.
- Và công cụ Tummo sẽ giúp bạn tự động nhận diện một cụm từ tiếng Việt có ý nghĩa, và lập tức giúp bạn TRA CỨU và HIỂN THỊ KẾT QUẢ.
- Sử dụng Tummo để thêm vào từ điển riêng của bạn
- Bạn có thể thêm tùy ý, số lượng không hạn chế TỪ VỰNG, TỪ ĐIỂN.
- Sử dụng Tummo làm công cụ ghi chú các nghiên cứu cá nhân
- Không có gì tiện lợi hơn khi có một công cụ TẠO GHI CHÚ và tra cứu DƯỚI DẠNG TỪ ĐIỂN

Video

Download:

- Dữ liệu từ điển tiếng Anh - Việt, Việt - Anh:
- Add-ins
Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()