-->
Search here and hit enter....
ads here

Phần mềm tra từ điển Pali trên Word

advertise here

Trong quá trình nghiên cứu học tập ngôn ngữ Pali, đôi khi Phật tử chúng ta thường dùng Notepad, hoặc Excel để ghi lại các ghi chú của mình; và sau khi việc ghi chú hoàn tất, chúng ta thường rất khó khăn để tìm kiếm các đề mục của mình. Để giải quyết khó khăn đó, Tummo Dictionary sẽ giúp bạn cách giải quyết.

Đặc điểm nổi bật

- Tiện lợi: Bạn thỏa mái tra cứu từ điển ngay trên Word, và không tốn thêm thao tác di chuyển giữa các phần mềm như cách dùng các loại từ điển hoạt động bên ngoài Word.

- Thỏa mái: Tất cả mọi thứ đều có ngay trên Word. Bạn vừa học tập, làm việc... và vừa tra cứu.

- Tiết kiệm sức lực: Để tra cứu, thậm chí bạn không cần gõ từ cần tra. Chỉ cần DOUBLE CLICK và mọi thứ hiện lên.

- Bóc tách ngữ pháp Pali: Tummo Dictionary sẽ giúp bạn bóc tách ngữ pháp và nhóm các từ gốc sẽ hiện thị thông qua cửa sổ QUICK SEARCH và bạn chỉ cần click là sẽ thấy thứ mình tìm.

- Tra cứu theo nhóm: Bạn có thể ghép các từ điển theo nhóm ngôn ngữ và tra cứu.

- Tra cứu chéo: Qua sự liên kết giữa các từ điển, bạn có thể tra cứu từ vựng theo nhóm.

- Từ điển của tôi: Bạn có thể tạo ra từ điển của riêng mình và tra cứu.

- Tạo ghi chú: Bạn có thể tạo ra các ghi chú riêng của bạn và tìm kiếm bằng Tummo Dictionary.

- Chia sẽ từ điển của bạn cho bạn bè: Bạn có thể chia sẽ từ điển do bạn biên soạn dưới dạng tệp *.ldf đến bạn bè của mình.

Các từ điển Pali có trên Tummo Dictionary 1.0.0

- Pali - English

- English - Pali

- Pali Root

- Pali Abbreviations (English)

- Pali - Sanskrit

- Pali - Vietnamese

- Vietnamese - Pali

- Pali - Chinese

- Pali Myanmar

Thông tin phiên bản

- Tummo Dictionary for Word

- Version: 1.0.0

Video

Download

- Version 1.0.4: Link Download 1 + Pali Database

- Version 1.0.3: Link Download 1 + Pali Database

* Lưu ý: - Cần cài đặt Visual Studio Tool trước khi cài đặt add-ins: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48217

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()