-->
Search here and hit enter....
ads here

Hướng dẫn cài đặt công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá Serposcope

advertise here
Do được thiết kế trên Ninjaframework (Java) nên công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá Serposecope tương đối khó cài đặt, để đảm bảo tiến trình cài đặt được thành công bạn cần bắt buộc tuân thủ theo các bước dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kiểm tra thứ hạng từ khoá Serposecope

1. Yêu cầu hệ thống

1.1 - Kiểm tra phiên bản Java

Để công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá Serposecope hoạt động bắt buộc chúng ta phải cài đặt đúng phiên bản Java 8. Nếu máy của bạn đã từng cài đặt Java và không biết rõ phiên bản hiện tại của nó thì tiến hành kiểm tra bằng cách sau:

* Windows: Mở cửa sổ dòng lệnh Command Prompt (cmd ) và gõ:


java -version
-> Nếu thông tin trả về như sau là OK

- Trên Windows 64bit:

java version "1.8.0_73"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_73-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.73-b02, mixed mode)
- Trên Windows 32bit:
java version "1.8.0_73"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_73-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.73-b02, mixed mode)
* Linux: Mở cửa sổ dòng lệnh Terminal và gõ:
java -version
-> Nếu kết quả trả về như sau thì OK
admin@localhost:~$ java -version
java version "1.8.0_66"

1.2- Đăng ký tài khoản giải mã capcha

Trong trường hợp keyword của bạn quá nhiều, trong quá trình kiểm tra thứ hạng từ khoá nhiều khả năng sẽ chặn boot bằng capcha. Lúc đó bắt buộc bạn phải sử dụng một dịch vụ giải mã capcha. Serposecope hỗ trợ một số dịch vụ capcha như bên dưới:

http://getcaptchasolution.com/6dpc07kilc

https://2captcha.com/?from=5245306
https://www.imagetyperz.com/
http://www.deathbycaptcha.com/

2. Hướng dẫn cài đặt Serposcope trên Windows

2.1 - Download Serposcope

2.2 - Download Java 8

2.3 - Cài đặt Java và Serposcope

Sau khi tải về Java và Serposcope thì bạn tiến hành cài đặt như bình thường, sau đó thì tiến hành khởi động Serposcope như hướng dẫn dưới đây.

3. Khởi động Serposcope

Như đã nói ở trên, công cụ kiểm tra thứ hạng từ khoá Serposcope được thiết kế bằng Ninjaframework (Java), một framework dùng để tạo các web application nên Serposcope hoạt động trên trình duyệt như một trang web nội bộ.

3.1 - Khởi động Serposcope lần đầu tiên

Sau khi cài đặt thành công, bạn tiến hành khởi động services lưu trữ Serposcope bằng cách vào menu Start, chọn serposcopew.exe hoặc serposcope-monitor.

Là một ứng dụng web app, Ninjaframework giống như máy chủ dịch vụ web php. Để sử dụng Serposcope bạn cần phải khởi động services như cách trên.

Tiếp theo, để đăng nhập vào ứng dụng Serposcope, bạn gõ copy địa chỉ sau và dán lên trình duyệt:

3.2 - Tạo tài khoản admin quản lý trang

Cuối cùng là bạn tài khoản quản trị admin dùng để quản lý Serposcope trên máy tính của bạn.

* Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa Serposcope
Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()