-->
Search here and hit enter....
ads here

Hướng dẫn sử dụng từ điển Parrot

advertise here


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN PARROT

1. Hướng dẫn tra cứu

Sau khi cài đặt xong từ điển Parrot từ chợ ứng dụng, bạn cần kích hoạt và lựa chọn loại từ điển mình cần tra cứu. App Parrot có hai loại từ điển dùng để bạn tra cứu: từ điển chính và từ điển popup.

1.1 - Từ điển chính:Từ điển chính là từ điển được hiển thị ở trang chính của app. Bạn có thể lựa chọn từ 1 đến nhiều loại từ điển khác nhau để tra cứu.

Để cài đặt từ điển bạn tap vào chức năng setting và lựa chọn loại từ điển muốn dùng.

1.2 - Từ điển popup:

Đây là từ điển dùng để tra chéo, popup chỉ hỗ trợ một từ điển. Popup dùng để tra cứu trong từ điển chính và tra cứu trong chức năng Popup Search.

Để kích hoạt từ điển Popup, bạn vào phần Setting, tìm đến mục Popup Dictionary và kích hoạt loại từ điển tương ứng.


Muốn dùng chức năng popup để tra cứu, bạn cần chạm giữ vào đoạn text cần tra cứu, tự động popup sẽ hiển thị trên màn hình.

2. Hướng dẫn tạo group, thêm nhóm để làm ghi chú hoặc học từ vựng

Mỗi khi tra cứu xong một từ và  nếu muốn lưu lại từ đó và dùng chức năng học từ vựng bên trong app hoặc widget ngoài màn hình. Trước hết, bạn vào phần Manage Dictionaries, tick vào menu bên phải, chọn Vocabulary.

Ở góc dưới màn hình, bạn tap vào button Thêm và đặt tên cho nhóm từ của bạn.


Có 2 cách thêm từ vào Vocabulary: gõ trực tiếp trong mục Entries.


Hoặc chọn nú Add trong lúc tra từ.


Để kích hoạt một group có hiệu lực mặc định, bạn vào Setting, tìm tới mục Vocabulary và chọn nhóm bạn cần kích hoạt.


Nhóm được kích hoạt này được dùng chung với widgets.

3. Hướng dẫn biên soạn từ điển mới, hoặc tạo chú về bài họcTrong quá trình học tập nhiều khi bạn cần tới chức năng ghi chú về ngữ pháp, về cách dùng một nhóm từ, một thành ngữ... thì bạn sẽ cần tới công cụ tạo từ điển và ghi chú.

Để tạo ghi chú hoặc từ điển, trước hết bạn cần tạo nhóm trong chức năng Manage Dictionaries.


Sau khi tạo nhóm xong thì vào Entries để tiến hành viết các ghi chú hoặc từ vựng của mình.


Trong quá trình viết nếu muốn copy nội dung từ một trang web nào đó thì bạn tap vào góc phải màn hình để vào trình duyệt Internet.


Trong lúc duyệt web, bạn cứ tiến hành copy và copy nhiều lần. App có chức năng tự động lưu giữ các copy trước đó hộ bạn.

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()