-->
Search here and hit enter....
ads here

Learn Pali with Dhammapada

advertise here

Learn Pali with Dhammapada

| ✔ Publish: Tummosoftware

Học tiếng Pali với Kinh Pháp Cú (Learn Pali with Dhammapada) là ứng dụng trợ giúp Phật Tử học tiếng Pali với Kinh Pháp Cú.

Ứng dụng Học tiếp Pali với Kinh pháp cú có những lợi ích sau:;

Luyện pháp âm Pali; Luyện nghe kinh Pháp Cú; Có tiếng Việt và tiếng Anh;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()