-->
Search here and hit enter....
ads here

Pali Dictionary Lite

advertise here

Pali Dictionary Lite

| ✔ Publish: Tummosoftware

Pali Dictionary Lite là ứng dụng trợ tra từ điển cơ bản, giúp Phật tử Nam Tông tra cứu dữ liệu từ điển Pali trên các thiết bị Android;

Ứng dụng của chúng tôi có những đặc điểm sau;

Hơn 1.00.000 từ vựng Hỗ trợ các ngôn ngữ: Anh, Việt, Miến Điện, Trung Quốc; Có chức năng học từ vựng; Thêm chức năng ghi chú cho thực hành tiếng Pali;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()