-->
Search here and hit enter....
ads here

Cách tạo số điện thoại ảo để nhận tin nhắn

advertise here
Bạn muốn đăng ký thêm tài khoản Facebook, Gmail.... nhưng không có số điện thoại để kích hoạt tài khoản. Rất dễ dàng, bạn có thể dùng cách tạo số điện thoại ảo để nhận tin nhắn kích hoạt tài khoản. Dưới đây là 5 trang web giúp bạn tạo số điện thoại ảo hoàn toàn miễn phí.

5 trang web cho tạo số điện thoại ảo

Tạo số điện thoại ảo với SMS Receive Free

Giống như tiêu đề của nó, bạn có thể hoàn toàn tạo miễn phí một số điện thoại ảo để nhận tin nhắn từ SMS Receive Free.

SMS Receive Free có yêu cầu người dùng đăng ký thành viên.

Link: https://smsreceivefree.com/

Lấy số điện thoại ảo với Get Free Sms Number

Get Free Sms Number có sẵn hơn 10 số điện thoại ảo từ các quốc gia châu Âu. Bạn chỉ cần lấy số điện thoại này dùng kích hoạt tài khoản rất dễ dàng.

Sau khi lấy số điện thoại từ Get Free Sms Number, điền vào trang web cần lấy mã kích hoạt. Chỉ sau 1 phút từ lúc bấm nút kích hoạt, tin nhắn của bạn sẽ được hiển thị trên trang web Get Free Sms Number.

Link: https://getfreesmsnumber.com/Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()